Artless#1

ARTless is een kunsttijdschrift met de focus op samenwerken en experiment. 

In elk bimester gaat de initiator Keke een samenwerking aan met een andere creatieve.  Uit deze samenwerking ontstaat een unieke invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept. 

Voor het eerste issue is maximalist Keke een samenwerking aangegaan met minimalist Evi van der Kant.  Waaruit ze beiden vertrekken vanuit de fotografie, uit zich dit compleet anders. 
Waarin Keke een chaotische werkwijzen hanteert waarin ze in Photoshop beelden extreem bewerkt. Gaat Evi van der kant gecontroleerd te werk, en zoekt ze naar een gestileerd beeld van de werkelijkheid.  

Uit nieuwsgierigheid naar elkaars werkwijzen zijn we de stijl switch aangegaan.  Waarbij ze hun eigen werkwijzen hebben toegepast op het werk van de ander, werd het werk van Keke een werk van Evi en andersom. 

Blijf op de hoogte van Artless via instagram @artlessmagazine

Lees Artless#1: https://issuu.com/artlessmag/docs/artless_1def

——————————————————————————————————————–

ARTless is an art magazine with a focus on collaboration and experimentation.


In every bimester the initiator Keke collaborates with a different creative. From this collaboration a unique interpretation of the magazine is created with every issue having a different theme or concept.

For the first issue maximalist Keke collaborated with minimalist Evi van de Kant . They both have photography as a starting point, but it takes a very different form. Where Keke wields a chaotic method, using photoshop to edit her photo’s to the extreme. Evi van der Kant goes about her work precisely, looking for stylized images of reality.

Out of curiosity for the method of the other they attempted a Style Switch. They applied their own methods to the work of the other. A work by Keke became a work by Evi and vice versa.

Keep up with Artless via Instagram  @artlessmagazine

Read Artless#1:https://issuu.com/artlessmag/docs/artless_1def