BETWEEN REALITIES BOOK

Between Realities (boek)

Afstudeer scriptie in boek vorm

Dit boek is gelijktijdig met de collectie Between Realities gemaakt. Dit boek bevat een analyze van de thema’s, gedachten en inspiraties achter de werken in de collectie. Het is een tekstueel en visueel onderzoek naar vrolijke verwarring, fictionaliteit, tijdloosheid, vervreemding van de kijker en twijfel.  

——————————————————————————————————————–

Between Realities (book)

Graduations thesis in book form

This book was made alongside the collection Between Realities. The book contains an exploration of the themes, thoughts and inspirations behind the works in this collection. It is a textual and visual investigation into happy confusion, fictionality, timelessness, the alienation of the viewer and uncertainty.