Collectie Ambigu

Ambigue (Ambiguous)

Collectie van mixed media werk met een focus op textiel en fotografie.

Tentoongesteld op een groepsexpositie van de vierdejaars beeldende kunst studenten van Sint Joost.

19-01-2017/21-01-2017 De Mengfabriek, Den Bosch.

De titel van deze collectie is Ambigue omdat de werken in deze collectie zijn ontstaan uit mijn fascinatie voor tegenstrijdigheid. Mooi en lelijk, afstoten en aantrekken, deze tegenstrijdigheden zijn in deze collectie verwerkt om een gevoel van ambiguïteit te creëren. Het roept bij de toeschouwer een gevoel op dat er iets niet helemaal klopt.   


——————————————————————————————————————–
Ambigue (Ambiguous)

Collection of mixed media work with a focus on textile and photography

Exhibited at a collective exposition of fourth year students from the fine arts bachelor at Sint Joost.

19-01-2017/21-01-2017 De Mengfabriek, Den Bosch.

The title of this collection is Ambigue (Ambiguous) because the works in this collection originated from my fascination with contradictions. Beautiful and ugly, attraction and repulsion, these contradictions are represented in these works to create a sense of ambiguity and a feeling that something is slightly off.

Facebook event